Usługi w zakresie kompleksowej modernizacji maszyn wyciągowych, sygnalizacji szybowej, urządzeń przyszybowych oraz przebudowy elementów wyciągów górniczych w systemie „projektu pod klucz”.
Serwis 24/7: 600 450 976

 

 

Szanowni Państwo,
MWM Elektro Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/2017, na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budynek produkcyjno-usługowy w celu utworzenia centrum badawczo-rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań systemów górniczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w odniesieniu do Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest pod poniższym adresem.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 

Pytania oferentów i odpowiedzi do SIWZ nr 02/2017 - 21.03.2017
Załącznik nr 1 - 21.03.2017
Załącznik nr 2 - 21.03.2017

Pytania oferentów i odpowiedzi do SIWZ nr 02/2017 - 22.03.2017 

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że zapytanie ofertowe nr 01/2017 zostało unieważnione.

 

Firma MWM Elektro Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie kompleksowej modernizacji maszyn wyciągowych, sygnalizacji szybowej, urządzeń przyszybowych oraz przebudowy elementów wyciągów górniczych w systemie „projektu pod klucz”.

Realizacja zawartych umów obejmuje najczęściej następujące elementy:
Opracowanie kompletnej dokumentacji
 • projektowej technicznej,
 • dopuszczeniowej,
 • powykonawczej
Uzyskanie opinii i ocen atestacyjnych
 • uzyskanie opinii i ocen atestacyjnych dla dokumentacji projektowej
Dobór i kompletne dostawy wszystkich elementów składowych
Opracowanie technologii demontażu, montażu, i uruchomienia urządzeń
 • prace demontazowe starych urządzeń
 • prace montażowe nowych, dostarczonych przez naszą firmę podzespołów
Oprogramowanie, rozruch, próby ruchowe i optymalizacja pracy modernizowanych urządzeń
Szkolenie obsługi
Uzyskanie właściwych decyzji
 • Wyższego urzędu górniczego (WUG)
 • zezwoleń Specjalistycznego Urzędu Górniczego (SUG)
Serwis gwarancyjny oraz dostawa części zamiennych
 • najczęściej w okresie 10 lat po zakończeniu umowy przy
 • zachowaniu stałego poziomu cen
Serwis pogwarancyjny
 • świadczenie serwisu pogwarancyjnego na podstawie
 • odrębnych umów
Na rynku maszyn górniczych istniejemy od 1998 roku. W tym czasie wykonaliśmy kilkadziesiąt wdrozeń i modernizacji. Zapewniamy sprawną dostawę i montaż urządzeń u zamawiającego, starając się zminimalizować możliwość wystąpienia przestojów w produkcji lub wydobyciu.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony